Értékek

Agrár- és élelmiszergazdaság

Egészség és életmód

Épített környezet

Ipari és műszaki megoldások

Kulturális örökség

Nemzetiséghez kapcsolódó érték

Sport

Természeti környezet

Turizmus és vendéglátás