Értéktár bizottság

Laza István

Értéktár Bizottság elnöke

Majorosi Marianna

Értéktár Bizottság tagja

Virág Andrea

Értéktár Bizottság tagja

Medvedovszky Béla

Értéktár Bizottság tagja

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján a 2014. február 27-én megtartott ülésén a 33/2014. (II. 27.) számú határozattal létrehozta az Üllői Települési Értéktár Bizottságot.

Ennek elnöke Laza István, tagjai: Majorosi Marianna, Virág Andrea és Medvedovszky Béla.

A bizottság 2014. március 19-én megtartott alakuló ülésén a hivatalos dokumentumok áttekintése és értelmezése után megfogalmazta célkitűzéseit és programját.

Alapvető cél az üllői értékek, helyi különlegességek feltérképezése, és megfelelés esetén az értéktárba sorolása. Ez által is tudatosítsuk – elsősorban városunk lakói körében – szép számú értékeinket, melyek ismerete jogos büszkeséggel tölthet el minket. Megannyi problémák és nehézségek közepette éljük át ezt a jó érzést is! Másrészt ne hagyjuk veszendőbe menni értékeinket, őrizzük meg, és adjuk tovább utódainknak!

A kormányrendelet melléklete megfogalmazza az értéktárba sorolandó szakterületek kategóriáit, amelyek az élet szinte minden részletére kiterjednek. Ezek a következők:

  • Agrár- és élelmiszergazdaság
  • Egészség és életmód
  • Épített környezet
  • Ipari és műszaki megoldások
  • Kulturális örökség
  • Nemzetiséghez kapcsoldó érték
  • Sport
  • Természeti és épített környezet
  • Turizmus és vendéglátás

Az Üllő közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a helyi értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a javaslattételi lap kitöltésével és visszaküldésével. A javaslatot e-mail-en, postai úton és személyesen is be lehet nyújtatni. Az 

Üllői Települési Értéktár Bizottság minden beérkezett javaslatot megvizsgál, és dönt a Helyi Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról. A Helyi Értéktárba felvett értékek – további javaslattétel és ennek elbírálása után – bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Magyar Értéktárba, majd a piramis csúcsaként a Hungarikumok Gyűjteményébe.

Számunkra az Üllői Értéktár kialakítása és gyarapítása a feladat. A bizottság az elfogadott szervezeti és működési szabályzata szerint évente két alkalommal, júniusban és decemberben hozza meg döntését az addig beérkezett javaslatokról a Helyi Értéktárba való bekerüléssel kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy a lakosság minél szélesebb köre bekapcsolódjon a javaslattevők közé, propagáljuk az ügyet az Üllői Hírmondóban, a Williams Televízióban, a városi honlapon, lakossági fórumon, szórólapokkal és személyes megkeresésekkel egyaránt.