Vargha Gyula 1853. november 4-én született Káván, régi kálvinista nemesi családban. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, s itt is avatták 1877-ben jogi doktorrá. 

1882. január 16-án házasságot kötött Szász Póla költő, műfordítóval. 1892-ben a Statisztikai Hivatal aligazgatója és miniszteri osztálytanácsosa, 1910. április 14-én igazgatója lett. 1896-ban a III. osztályú vaskoronarenddel jutalmazták.

Később neki ítélték a Szent István-rend kiskeresztjét és a Lipót-rend középkeresztjét, majd az olasz koronarend középkeresztjét is.

Már egészen korán verseket írt és fordított, illetve statisztikai munkákat égzett. 1881-ben adta ki Dalok címen első kötetét. 1897-ben Löbön vásárolt egy kis tanyát, ahol végre megvalósíthatta régi álmát, egy saját gazdaságot. Löbön gabonát, szőlőt termesztettek, és volt egy tehenészetük is. 

1914. május 7-én Kassa város munkapárti programmal országgyűlési képviselővé választotta. Egészen az 1918. októberi összeomlásig a Ház tagja maradt.

Nyugdíjas éveiben a Duna Melléki Református Egyházkerület
tanácsbírójává, illetve a Magyar Tudományos Akadémia felsőházi póttagjává választották.

1929-ben halt meg Budapesten.