Szász Póla (Polixéna) 1863. október 15-én a szabadszállási paplakban látta meg a napvilágot, Szász Károly püspök és Bibó Antónia lányaként.

A magyar református közélet és vallásos irodalom egyik vezető egyénisége. 1882. január 16-án kötött házasságot dr. Vargha Gyulával, az Országos Statisztikai Hivatal aligazgatójával. Hat gyermekük született.

1896-ban belépett a Lorántffy Zsuzsánna Egyletbe, melynek 1897. tavaszán alelnöke lett, ahol 7 évig munkálkodott. 1903. tavaszán többekkel együtt kilépett az egyletből, s közösen megalapították a Bethánia Egyletet. 

Ez egy felekezetközi egyesület volt, evangélikus és református tagokkal. Fő célja a keresztény könyörülő szeretet gyakorlása és az igazi keresztényi élet felvirágoztatása volt. (Az egyletet 1950-ben politikai nyomásra beszüntették.)

1897-ben vettek birtokot az Üllőhöz tartozó Löbön, elsősorban azért, hogy a gyerekek nyári nyaraltatásának kérdését megoldják.

Pólát neveltetése, iskoláztatása arra készítette fel, hogy művelt, társaságban ügyesen forgolódó, a háztartásban jártas nőként is megállja a helyét. Tehetsége és személyisége más szerepre is alkalmassá tette volna, de világi pályán soha sem bontakozhatott ki. Szerencsére az egyházi életben megtalálta ennek lehetőségét. Előadásokat, bibliaórákat tartott, illetve folyóiratokat szerkesztett.