Kovács Kornél atya az Esztergomi Ferences Gimnáziumban érettségizett. A teológia elvégzése után Vácott szentelték áldozópappá 1994-ben, útravalója így szólt: „Az emberek jó pásztorai és szolgái legyetek egész életetekben!” 

1994-től Pásztón káplán, 1999-től 2020-ig katolikus plébániai kormányzó Üllőn, valamint 2010-től Mendén.

Létrehozta, támogatta az egyházi kisközösségeket: férfi és női imaközösség, házas közösség, ministráns, középiskolás, főiskolás és egyetemista ifjúsági közösségek, bibliakör, felnőtt katekumenátus, karitász csoport, énekkar, gyermekkórus.

Rendezvényeket honosított meg: missziós hétvégék, hittantáborok, lelkigyakorlatok, egyházközségi kirándulások, karitász bálok. 

Vezényelte a templom felújítását, amely Üllő kiemelkedő jelentőségű és szépségű épülete. Elindította a katolikus közösségi ház építését.

2002. óta felelős kiadója az egyházközség negyedévenként megjelenő lapjának, a Laudate Dominumnak. Prédikációi a templomban, búcsúztatói a temetőben, nyilvános beszédei a városi rendezvényeken tökéletesen kimunkált retorikai remekművek, tartalmas hitéleti és közéleti mondanivalókkal. 

Kornél atya az egyház életét megszilárdította, a hívők lélekszámát gyarapította, a közösséghez tartozás élményét erősítette. E pásztori munkát úgy hagyja maga után, hogy ami két évtizedes áldozatos tevékenysége során megvalósult, biztos alapokon tud tovább működni Isten dicsőségére és az Üllőn élő emberek javára.