2009-ben a Magyarok Szövetsége Üllői Közössége létrehozta és önerőből elindította a kezdetekben egynapos, később másfél napos rendezvényt, mellyel több célja is volt:

– Megemlékezni a pozsonyi csata néven ismert történelmi eseményről (907. július 4.), mely győztes csata nélkül István királyunk nem alapíthatott volna államot.

– Megemlékezni Árpád fejedelem fiáról,
Üllőről, akiről településünk feltételezhetően a nevét kapta, és aki nagy valószínűséggel ebben a csatában veszítette életét.

– Ennek a kornak és későbbi történelmi koroknak a megelevenítése, népi hagyományaink bemutatása, továbbörökítése a fiatalabb nemzedékek számára.

A baráti társaság 2012-ben a megkezdett munkát Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület néven tovább folytatta, melyhez ekkor már az önkormányzat támogatását is elnyerte.

Az Üllő Vezér Nap a pozsonyi csata évfordulójához eső legközelebbi pénteken a Honfoglalási emlékműnél koszorúzással kezdődik, ahol megemlékezünk a csata hőseiről. Ezzel veszi kezdetét a színes, forgatagos másfél nap, melynek során a Sport téren gyermekjátszók, történelmi korokat idéző korhű
ruhás hagyományőrző csoportok, néptánc, ismeretterjesztő előadások, kézműves vásár, kiállítások, koncertek várják az érdeklődőket – a magyar népi és nemzeti hagyományok jegyében.